Sprawy sędziowskie

Z uwagi na niezgodność Regulaminu licencjonowania sędziów z “Regulaminem komisji specjalnościowych”, który stanowi, że powoływanie i odwoływanie sędziów należy do kompetencji komisji specjalnościowych, Komisja Modelarska dokonała stosownej poprawki. Pełny tekst znowelizowanego regulaminu publikujemy poniżej.
W związku z przypadkami, że osoba zainteresowana uzyskaniem lub podwyższeniem uprawnień sędziego, czyli odpowiednio: otrzymaniem Licencji sędziego lub potwierdzenia podwyższenia uprawnień używa niewłaściwego wniosku, zwracamy uwagę, że każdorazowo w takich przypadkach Dział Sportu odłoży sprawę bez rozpatrzenia.  Formularze obu wniosków są do pobrania poniżej i proszę użyć odpowiedniego dla danej sprawy.

W dniu 2 czerwca 2020 Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdził, na wniosek Komisji Modelarskiej, nowy Regulamin licencjonowania sędziów sportowych modelarstwa lotniczego i kosmicznego – Uchwała Nr 221/XX/2020. Stary regulamin obowiązywał od roku 2007 i wymagał gruntownej nowelizacji.
Wprowadzono zbiór definicji podstawowych pojęć i zastosowanych skrótów. Dotychczasowe uprawnienia chronometrażysty zastąpiono określeniem sędzia klasy III. Doprecyzowano funkcję sędziego prowadzącego, a konkurencje, w których będą przyznawane uprawnienia są zgodne z Kodeksem Sportowym FAI (tom CIAM GR). W regulaminie pojawił się również zapis obligujący sędziów do samokształcenia oraz udziału w kursach.
Dla usprawnienia procesów organizacji zawodów Komisja postanowiła o publikowaniu na stronie Modelarstwo w Aeroklubie Polskim, listy sędziów AP na dany rok. Na listę wpisywani będą sędziowie, którzy na podstawie formalnego wniosku zadeklarują gotowość do pracy w komisjach sędziowskich. Listę należy traktować tylko jak dokument pomocniczy dla organizatorów zawodów. Inauguracyjną listę publikujemy w zakładce „Sprawy sędziowskie 2020”.
Nierozłącznymi elementami (załącznikami do regulaminu) są dwa nowe formularze, tzn. wniosku o przyznanie / podwyższenie uprawnień oraz wniosku o wpisanie na Listę sędziów (w celu uniknięcia przekłamań, oba wnioski zaleca się edytować komputerowo, w określonych polach edycyjnych). Przyjęto zasadę, że kandydat na sędziego sportowego musi należeć do Klubu sportowego – będącego członkiem zwyczajnym Aeroklubu Polskiego. Wniosek przygotowany jest do przypadku, kiedy o licencję z uprawnieniami sędziowskimi ubiega się osoba niepełnoletnia (chodzi o formalną zgodę opiekuna prawnego). Nierozłącznymi elementami wniosku są dwa załączniki, tzn. oświadczenie RODO oraz  informacja wnioskodawcy o ukończeniu kursu sędziowskiego lub potwierdzenie praktyki w charakterze asystenta sędziego / sędziego. Nowe opłaty, numer konta bankowego KM oraz adres, na który wysłać wniosek są podane są bezpośrednio we wniosku.
Regulamin opublikowany jest na stronie BIP AP i dodatkowo poniżej – wraz z dwoma formularzami wniosków do edycji komputerowej (stanowiącymi załączniki do regulaminu).

Nazwa dokumentu
Data
Plik do pobrania

2022 lista sędziów AP w modelarstwie lotniczym i kosmicznym

23.08.2022

2022 regulamin licencjonowania sędziów

02.01.2021

2022 wniosek o wpisanie na listę sędziów AP

22.03.2021

2022 wniosek o wydanie licencji sędziego

02.01.2021

Nazwa dokumentu
Data
Plik do pobrania

2021 lista sędziów AP w modelarstwie lotniczym i kosmicznym

22.06.2021

Nazwa dokumentu
Data
Plik do pobrania

2020 lista sędziów AP w modelarstwie lotniczym i kosmicznym

2020

2020 regulamin licencjonowania sędziów

2020

2020 wniosek o wydani licencji sędziego

2020

2020 wniosek o wpisanie na listę sędziów AP

2020

Nazwa dokumentu
Data
Plik do pobrania

2007 wniosek o przyznanie licencji sędziego

13.03.2007

2007 regulamin sędziowski

13.03.2007

Strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies lub wyłączyć je w ustawieniach przeglądarki. Więcej
OK, akceptuję