Skład Komisji

  1. Bogdan Wierzba – przewodniczący KM
  2. Marek Dominiak – wiceprzewodniczący i skarbnik KM
  3. Cezary Janas – członek KM
  4. Leszek Małmyga – członek KM
  5. Mariusz Wrona – członek KM

Bogdan Wierzba
Przewodniczący KM

Marek Dominiak
Wiceprzewodniczący KM,
Skarbnik KM

Ewa Dudziak-Przybytek
Sekretarz KM

Jerzy Boniecki
Trener KN
Członek KM

Michał Gryglas
Członek KM

Wojciech Lesiuk
Członek KM

Janusz Zdulski
Członek KM

Cezary Janas
Członek KM

W dniu 21 maja 2022 r. Kol. Norbert Suwała złożył rezygnację z funkcji Członka Komisji Modelarskiej AP.

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Modelarskiej z dnia 16 marca 2021 r., Zarząd Aeroklubu Polskiego w dniu 25 marca 2021 r. podjął uchwałę Nr 251/XX/2021 w sprawie odwołania Henryka Krupy ze składu Komisji Modelarskiej Aeroklubu Polskiego.

W związku z rezygnacją Jerzego Bonieckiego z funkcji przewodniczącego, w dniu 25 października 2019 r. w Warszawie odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Modelarskiej z udziałem Sekretarza Generalnego AP – Piotra Czarneckiego. W tajnym głosowaniu wybrano nowego przewodniczącego. Stosunkiem głosów 7:2 na przewodniczącego wybrano Bogdana Wierzbę – dotychczasowego, wieloletniego sekretarza KM. Dziękując za zaufanie, Bogdan Wierzba zaznaczył, że liczy na większą aktywność wszystkich członków Komisji i podkreślił, że priorytetowym zagadnieniem na najbliższą przyszłość będzie odbudowa kanału komunikowania się ze środowiskiem – za pomocą nowej strony internetowej Modelarstwo w Aeroklubie Polskim, będącej integralnym blokiem platformy internetowej Aeroklubu Polskiego. Drugim „priorytetem” będzie wprowadzenie nowego regulaminu, który pozwoli na kompleksową ocenę działalności klubów sportowych. Otrzymany ranking klubów będzie podstawą dla Zarządu AP w sprawie nagradzania 6 najlepszych klubów. Plan pracy KM do końca kadencji (2018-2022)

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Zarząd AP, w dniu 9.09.2019 r. podjął uchwałę Nr 176/XX/2019 w sprawie uzupełnienia składu KM. Nowym członkiem został Janusz Zdulski.

Na wniosek Komisji Zarząd AP, w dniu 9.10.2018 r. podjął uchwałę Nr 55/XX/2018 w sprawie uzupełnienia składu KM. Nowym członkiem został Michał Gryglas.

Zarząd AP podjął uchwałę nr 592/XIX/2018, w dniu 28.02.2018 w sprawie powołania składu KM na kolejną kadencję. Skład nowej Komisji: Jerzy Boniecki – Przewodniczący i Trener KN, Bogdan Wierzba – Sekretarz oraz pozostali członkowie Ewa Dudziak-Przybytek, Marek Dominiak, Henryk Krupa, Wojciech Lesiuk, Norbert Suwała.

Jerzy Boniecki
Przewodniczący KM

Bogdan Wierzba
Sekretarz KM

Ewa Dudziak-Przybytek
Członek KM

Marek Dominiak
Delegat do CIAM FAI
Członek KM

Henryk Krupa
Członek KM

Wojciech Lesiuk
Członek KM

Norbert Suwała
Członek KM

Zarząd AP podjął uchwałę nr 273/XIX/2015, w dniu 21.11.2015 w sprawie powołania składu KM na kolejną kadencję. Skład nowej Komisji: Jerzy Boniecki – Przewodniczący i Trener KN, Bogdan Wierzba – Sekretarz oraz pozostali członkowie Ewa Dudziak-Przybytek, Marek Dominiak, Henryk Krupa, Wojciech Lesiuk, Norbert Suwała. Początek kadencji – 21.11.2015 r. Koniec kadencji – 27.02.2018 r.

Jerzy Boniecki
Przewodniczący KM,
Trener KN

Henryk Krupa
Wiceprzewodniczący KM

Bogdan Wierzba
Sekretarz KM

Marek Dominiak
Członek KM,
Delegat AP do CIAM FAI

Wojciech Frąk
Członek KM

Paweł Praus
Członek KM

Norbert Suwała
Członek KM

W dniu 18 listopada 2013 r. Zarząd Aeroklubu Polskiego uchwałą nr 576/35/XVIII/2013 powołał nowe Komisje Specjalnościowe Aeroklubu Polskiego w pełnych składach. Formalnie to właśnie od tej daty liczy się dwuletnia kadencja powołanych komisji. Poniżej prezentujemy skład Komisji Modelarskiej Aeroklubu Polskiego: Jerzy Boniecki – Przewodniczący i Trener KN, Henryk Krupa – Wiceprzewodniczący, Bogdan Wierzba – Sekretarz, Marek Dominiak – Członek i Delegat do FAI oraz Członkowie: Wojciech Frąk, Paweł Praus i Norbert Suwała. Początek kadencji – 18.11.2013 r. Koniec kadencji – 20.11.2015 r.

Jerzy Boniecki
Przewodniczący KM,
Trener KN

Jan Ochman
Wiceprzewodniczący KM

Bogdan Wierzba
Sekretarz KM

Michał Wójcik
Członek KM

Wiesław Dziuba
Członek KM

Radosław Oleksy
Członek KM

Paweł Praus
Członek KM

Henryk Krupa
Członek KM

Krzysztof Przybytek
Członek KM

Uchwała Nr 454/49/XVIII/2012 z dnia 17.11.2012 r. – zmiany w składzie Komisji Modelarskiej. Zarząd Aeroklubu Polskiego działając na podstawie art. 3 ust. 1 w zw z art. 2.9 Ramowego Regulaminu Komisji Specjalnościowych Aeroklubu Polskiego odwołuje ze składu Komisji Modelarskiej Michała Wójcika w jego miejsce powołując Henryka Krupę z Aeroklubu Podkarpackiego. Jednocześnie Zarząd Aeroklubu Polskiego powołuje do składu Komisji Modelarskiej Krzysztofa Przybytka z MTSR „Sowiniec” w miejsce zmarłego Jana Ochmana.

Uchwała Zarządu AP Nr 6/2/XVII/2009 z dn. 14 kwietnia 2009 r. Na podstawie § 17 ust.2 pkt.15 Statutu Aeroklubu Polskiego oraz Ramowego Regulaminu Komisji Specjalnościowych Aeroklubu Polskiego pkt.2 ppkt.2.1 zatwierdzonego Uchwałą Nr 60/12/XVI/2005 z dnia 18.10.2005 r. ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 180/14/XVI/2006 z dn. 05.09.2006 r., po przeprowadzonym w dniu 29 marca 2009 r. w Warszawie Sejmiku Wyborczym środowiska modelarskiego – Zarząd Aeroklubu Polskiego powołuje Komisję Modelarską AP na okres kadencji w poniższym składzie (siedem osób): Jerzy Boniecki – przewodniczący, Jan Ochman – wiceprzewodniczący, Bogdan Wierzba – sekretarz, Michał Wójcik – skarbnik oraz Członkowie: Wiesław Dziuba, Radosław Oleksy i Paweł Praus.

Marek Szufa
Przewodniczący KM

Jerzy Boniecki
Wiceprzewodniczący KM

Bogdan Wierzba
Sekretarz KM

Michał Wójcik
Skarbnik KM

Stanisław Kubit
Trener KN,
Członek KM

Stefan Kraszewski
Członek KM

Wiesław Poliński
Członek KM

Janusz Rumiński
Członek KM

Wojciech Lesiuk
Członek KM

Uchwała Nr 147/8/XVI/2006 z dnia 9 maja 2006 – „Na podstawie § 17 ust.2 pkt.9 Statutu Aeroklubu Polskiego, na wniosek Komisji Modelarskiej Aeroklubu Polskiego – Zarząd Aeroklubu Polskiego przyjmuje rezygnację Stefana Kraszewskiego z członka Komisji Modelarskiej Aeroklubu Polskiego.

Uchwała Nr 126/7/XVI/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 – „Na podstawie § 17 ust.2 pkt.9 Statutu Aeroklubu Polskiego, na wniosek Komisji Modelarskiej Aeroklubu Polskiego – Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza Wojciecha Lesiuka na członka Komisji Modelarskiej Aeroklubu Polskiego na wakujące miejsce”.

Uchwała Nr 102/3/XVI/2006 z dnia 14 lutego 2006 – „Na podstawie § 17 ust.2 pkt.9 statutu Aeroklubu Polskiego, na wniosek Komisji Modelarskiej Aeroklubu Polskiego – Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza Komisję Modelarską Aeroklubu Polskiego na okres kadencji 2006 – 2009, wybraną zgodnie z Ramowym Regulaminem Komisji Specjalnościowych Aeroklubu Polskiego pkt.2 ppkt. 2.2, 2.6 i 2.7 – zatwierdzonym Uchwałą Nr 60/12/XVI /2005 r. z dnia 18.10.2005 roku., w niżej wymienionym składzie osobowym (osiem osób): Marek Szufa – Przewodniczący, Jerzy Boniecki – Wiceprzewodniczący, Bogdan Wierzba – Sekretarz, Michał Wójcik – Skarbnik, Stanisław Kubit – Trener KN oraz członkowie: Stefan Kraszewski, Wiesław Poliński, Janusz Rumiński.

Strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies lub wyłączyć je w ustawieniach przeglądarki. Więcej
OK, akceptuję