CIAM

Stypendia FAI CIAM:
2016 Spirit of Flight Konrad Żurowski

Sprawozdania Delegata:

Sprawozdanie ze spotkania plenarnego: 2021-05 CIAM sprawozdanie delegata AP
Sprawozdanie ze spotkania plenarnego: 2020-11 CIAM sprawozdanie delegata AP
Sprawozdanie ze spotkania plenarnego: 2017-04 CIAM sprawozdanie delegata AP
Sprawozdanie ze spotkania plenarnego: 2016-04 CIAM sprawozdanie delegata AP
Sprawozdanie ze spotkania plenarnego: 2015-04 CIAM sprawozdanie delegata AP R2
Sprawozdanie ze spotkania plenarnego: 2014-04 CIAM sprawozdanie delegata AP

Międzynarodowa Komisja Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego FAI (CIAM)
Wszystkie zawody międzynarodowe, mistrzostwa kontynentu i mistrzostwa świata, konkursy i ustanawianie rekordów nadzorowane są przez FAI (CIAM).
Spotkania
Komisja FAI CIAM spotyka się raz w roku na dorocznym spotkaniu (mitingu) w celu omówienia działań na rzecz rozwoju modelarstwa, wydarzeń sportowych i zmian w przepisach kodeksowych (np. decyzja w sprawie lokalizacji planowanych imprez, mianowania jurorów i sędziów FAI). Komisja FAI CIAM rozpatruje też i przeprowadza głosowania w sprawie różnych wyróżnień i nagród CIAM. Każdy kraj członkowski FAI może wyznaczyć delegata z prawem do głosowania na posiedzeniu plenarnym.
Biuro
Między corocznymi spotkaniami, sprawy FAI CIAM prowadzone są przez Prezydium, które składa się z przewodniczącego, czterech wiceprzewodniczących, skarbnika, sekretarza i sekretarza technicznego. Skład Biura jest wybierany podczas dorocznego spotkania CIAM.
Delegaci
Każdy kraj członkowski może FAI wyznaczyć Delegata do FAI CIAM i uczestniczyć w pracach Komisji.
Podkomisje
Do spraw związanych z poszczególnymi kategoriami modelarstwa (F1 … F7, S) wybierane są przez FAI CIAM odpowiednie Podkomisje. Ich zakres działań jest już zawężony do danej kategorii modelarstwa. Harmonogramy działań poszczególnych podkomisji zatwierdzane są przez Walne Zgromadzenie Komisji FAI CIAM.
Więcej informacji na temat rozległej działalności Komisji FAI CIAM można znaleźć na stronie FAI:
https://www.fai.org/commission/ciam
 
 

Strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies lub wyłączyć je w ustawieniach przeglądarki. Więcej
OK, akceptuję