Aeroklub Polski

Aeroklub Polski (w skrócie AP) zwany dalej również Związkiem, a w kontaktach międzynarodowych „Aero Club of Poland”, jest polskim związkiem sportowym działającym w celu rozwoju i popularyzacji sportu lotniczego w Polsce, a także organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w sporcie lotniczym oraz działalności na rzecz lotnictwa ogólnego i amatorskiego w Polsce.
Aeroklub Polski istnieje od roku 1919 i jest członkiem Międzynarodowej Federacji Lotniczej FAI.
Na mocy ustawy o sporcie Aeroklub Polski posiada status Polskiego Związku Sportu Lotniczego, co oznacza, że żadna inna organizacja nie może reprezentować Polski na arenie międzynarodowej – w sprawach sportu lotniczego. Zgodnie z aktualnym Statutem, przyjętym na ostatnim Walnym Zgromadzeniu (we wrześniu 2013), Aeroklub Polski może zrzeszać wyłącznie kluby sportowe, związki sportowe oraz inne osoby prawne, których statut, umowa lub akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności w zakresie sportu lotniczego.
Działalność Aeroklubu Polskiego regulują między innymi wewnętrzne przepisy i regulaminy. Wszystkie dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej 
 

Strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies lub wyłączyć je w ustawieniach przeglądarki. Więcej
OK, akceptuję