Komisja Modelarska

Podstawy prawne powoływania i funkcjonowania komisji specjalnościowych, w tym Komisji Modelarskiej, zawarte są w Regulaminie Komisji Specjalnościowych Aeroklubu Polskiego, zatwierdzonym uchwałą Zarządu AP nr 161/XX/2019 z dnia 10.07.2019 r. Określa on , że komisje są ciałami doradczymi Zarządu AP. Kadencja komisji wynosi 4 lata od daty powołania kompletnego składu przez Zarząd AP. Komisje specjalnościowe, w tym modelarska, prowadzą swoją działalność zgodnie ze Statutem AP, uchwałami władz AP i w/wymienionym regulaminem. Są w nim również określone cele działalności komisji specjalnościowych, w tym m.in: planowanie strategiczne oraz aktywna realizacja strategii rozwoju wszystkich dyscyplin lotnictwa sportowego, rekreacyjnego i amatorskiego w Polsce, współpraca z krajowymi organizacjami działającymi w zakresie wszystkich dyscyplin sportu lotniczego oraz inspirowanie i wspieranie organizatorów rekreacyjnych imprez lotniczych. O kompetencjach komisji specjalnościowej, jak również w jakich obszarach komisja posiada głos doradczy dla Zarządu AP, przeczytamy w dalszej części Regulaminu KS, który jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej AP.
Komisja Modelarska wprowadziła od roku 2021 dodatkowy regulamin określający szczegółowe zasady funkcjonowania, tzn. Regulamin Szczegółowy Komisji Modelarskiej

Strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies lub wyłączyć je w ustawieniach przeglądarki. Więcej
OK, akceptuję