Skład Komisji

Rok 2019
W związku z rezygnacją Jerzego Bonieckiego z funkcji przewodniczącego KM, odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Modelarskiej w dniu 25 października 2019 r. w Warszawie, z udziałem Sekretarza Generalnego AP Piotra Czarneckiego. W tajnym głosowaniu wybrano nowego przewodniczącego. Stosunkiem głosów 7:2 na przewodniczącego wybrano Bogdana Wierzbę – dotychczasowego, wieloletniego sekretarza KM. Dziękując za zaufanie, Bogdan Wierzba zaznaczył, że liczy na większą aktywność wszystkich członków Komisji i podkreślił, że priorytetowym zagadnieniem na najbliższą przyszłość będzie odbudowa kanału komunikowania się ze środowiskiem – za pomocą nowej strony internetowej MODELARSTWO, będącej integralnym blokiem strony internetowej Aeroklubu Polskiego. Drugim „priorytetem” będzie wprowadzenie nowego regulaminu, który pozwoli na kompleksową ocenę działalności klubów sportowych. Otrzymany ranking klubów będzie podstawą dla Zarządu AP w sprawie nagradzania 6 najlepszych klubów. Skład Komisji po wyborach nowego przewodniczącego i osób funkcyjnych prezentujemy poniżej:

 1. Bogdan Wierzba – Przewodniczący Komisji,
 2. Marek Dominiak – Wiceprzewodniczący, Skarbnik i Delegat do FAI,
 3. Ewa Dudziak-Przybytek – Sekretarz,
 4. Jerzy Boniecki – Trener Kadry Narodowej,
 5. Michał Gryglas – Członek,
 6. Henryk Krupa – Członek,
 7. Wojciech Lesiuk – Członek,
 8. Norbert Suwała – Członek,
 9. Janusz Zdulski – Członek.

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Modelarskiej Zarząd Aeroklubu Polskiego, w dniu 9 września 2019 r. podjął uchwałę Nr 176/XX/2019 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Modelarskiej. Nowym członkiem został Janusz Zdulski. Skład uzupełnionej Komisji prezentujemy poniżej:

 1. Jerzy Boniecki – Przewodniczący i Trener KN,
 2. Bogdan Wierzba – Sekretarz,
 3. Ewa Dudziak-Przybytek – Członek,
 4. Marek Dominiak – Członek i Delegat do FAI,
 5. Michał Gryglas – Członek,
 6. Henryk Krupa – Członek,
 7. Wojciech Lesiuk – Członek,
 8. Norbert Suwała – Członek,
 9. Janusz Zdulski – Członek.

Rok 2018
Na wniosek Komisji Modelarskiej Zarząd Aeroklubu Polskiego, w dniu 9 października 2018 r. podjął uchwałę Nr 55/XX/2018 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Modelarskiej. Nowym członkiem został Michał Gryglas. Skład uzupełnionej Komisji prezentujemy poniżej:

 1. Jerzy Boniecki – Przewodniczący i Trener KN,
 2. Bogdan Wierzba – Sekretarz,
 3. Ewa Dudziak-Przybytek – Członek,
 4. Marek Dominiak – Członek i Delegat do FAI,
 5. Michał Gryglas – Członek,
 6. Henryk Krupa – Członek,
 7. Wojciech Lesiuk – Członek,
 8. Norbert Suwała – Członek,

Korespondencję do do członków Komisji Modelarskiej prosimy kierować na poniższy adres: komisja.modelarska@aeroklubpolski.pl

Zarząd Aeroklubu Polskiego podjął uchwałę nr 592/XIX/2018, w dniu 28 lutego 2018 w sprawie powołania składu Komisji Modelarskiej na kolejną kadencję. Poniżej podajemy skład nowej Komisji Modelarskiej:

 1. Jerzy Boniecki – Przewodniczący i Trener KN,
 2. Bogdan Wierzba – Sekretarz,
 3. Ewa Dudziak-Przybytek – Członek,
 4. Marek Dominiak – Członek i Delegat do FAI,
 5. Henryk Krupa – Członek,
 6. Wojciech Lesiuk – Członek,
 7. Norbert Suwała – Członek.

Rok 2017

 1. Jerzy Boniecki – Przewodniczący i Trener KN,
 2. Bogdan Wierzba – Sekretarz,
 3. Ewa Dudziak-Przybytek – Członek,
 4. Marek Dominiak – Członek i Delegat do FAI,
 5. Henryk Krupa – Członek,
 6. Wojciech Lesiuk – Członek,
 7. Norbert Suwała – Członek.

Rok 2016

 1. Jerzy Boniecki – Przewodniczący i Trener KN,
 2. Bogdan Wierzba – Sekretarz,
 3. Ewa Dudziak-Przybytek – Członek,
 4. Marek Dominiak – Członek i Delegat do FAI,
 5. Henryk Krupa – Członek,
 6. Wojciech Lesiuk – Członek,
 7. Norbert Suwała – Członek.

2016_Sprawozdanie roczne KM

Rok 2015
Na inauguracyjnym posiedzeniu Komisji Modelarskiej w dniu 4 grudnia br. w Kruszynie, po wyborach na kolejną 2-letnią kadencję, Przewodniczący przedstawił oficjalny skład Komisji, zatwierdzony uchwałą Zarządu Aeroklubu Polskiego – nr 273/XIX/2015 z dnia 21.11.2015 r. W wyniku dyskusji członkowie KM jednogłośnie opowiedzieli się za niepowoływaniem funkcji wiceprzewodniczącego argumentując, że Przewodniczący będzie delegował wybraną osobę, gdy zajdzie taka potrzeba. Poniżej skład nowej Komisji Modelarskiej AP:

 1. Jerzy Boniecki – Przewodniczący i Trener KN,
 2. Bogdan Wierzba – Sekretarz,
 3. Ewa Dudziak-Przybytek – Członek,
 4. Marek Dominiak – Członek i Delegat do FAI,
 5. Henryk Krupa – Członek,
 6. Wojciech Lesiuk – Członek,
 7. Norbert Suwała – Członek.

Rok 2014
W związku z rezygnacją Kolegi Pawła Prausa z funkcji członka KM, poniżej podajemy aktualny skład Komisji:

 1. Jerzy Boniecki – Przewodniczący i Trener KN,
 2. Henryk Krupa – Wiceprzewodniczący,
 3. Bogdan Wierzba – Sekretarz,
 4. Marek Dominiak – Członek i Delegat do FAI,
 5. Wojciech Frąk – Członek,
 6. Norbert Suwała – Członek.

Jednocześnie dziękujemy Koledze Pawłowi za wkład pracy na rzecz polskiego modelarstwa.

Rok 2013
W dniu 18 listopada 2013 r. Zarząd Aeroklubu Polskiego uchwałą nr 576/35/XVIII/2013 powołał nowe Komisje Specjalnościowe Aeroklubu Polskiego w pełnych składach. Formalnie to właśnie od tej daty liczy się dwuletnia kadencja powołanych komisji. Poniżej prezentujemy skład Komisji Modelarskiej Aeroklubu Polskiego:

 1. Jerzy Boniecki – Przewodniczący i Trener KN,
 2. Henryk Krupa – Wiceprzewodniczący,
 3. Bogdan Wierzba – Sekretarz,
 4. Marek Dominiak – Członek i Delegat do FAI,
 5. Wojciech Frąk – Członek,
 6. Paweł Praus – Członek,
 7. Norbert Suwała – Członek..

 
 

Strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies lub wyłączyć je w ustawieniach przeglądarki. Więcej
OK, akceptuję